RSI คืออะไร

RSI (Relative Strange index) เป็น Indicator ที่พัฒนาโดย J. Welle Wilder โดยเป็น momentum Indicator ที่เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวขึ้นและลงของราคาในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และ ภาวะการขายมากเกินไป (Oversold)

RSI เป็นตัววัดความเร็วในการเคลื่อนไหว และ ทิศทางของราคาหุ้น เมื่อนำไปแสดงบนกราฟค่า RSI จะเริ่มต้นจาก 0 และสูงสุดที่ 100 โดยเครื่องมือตัวนี้จะใช้ข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงในราคาโดยเฉลี่ยของช่วงเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการนำมาใช้กับ RSI นั้นก็คือ 14

RSI จะมีแนวแบ่งที่สำคัญเป็น 2 โซน

  • RSI > 70 ขึ้นไปถึง 100 คือ โซน Overbought เป็นโซนที่แสดงให้เห็นว่า เริ่มมีปริมาณการซื้อที่มากเกินไปแล้ว เป็นสัญญาณเตือนได้ว่า ราคาหุ้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงของราคาได้บ้าง ให้ระวังในการซื้อหุ้น โดยสังเกตจากการที่ เส้น RSI เริ่มตัดขึ้นเหนือเส้น 70
  • RSI < 30 ลงมาถึง 0       คือโซน Oversold เป็นโซนที่แสดงให้เห็นว่า เริ่มมีปริมาณการขายที่มากเกินไปแล้ว เป็นสัญญาณบอกได้ว่า ราคาหุ้นอาจจะมีการกลับตัวของราคาหุ้น จากลดลงเป็นเพิ่มขึ้นได้ โดยสังเกตจากการที่ เส้น RSI เริ่มตัดลงต่ำกว่าเส้น 30

การใช้ RSI เป็นสัญญาณ ซื้อ – ขาย

  • สัญญาณซื้อ: เมื่อ RSI ตัดออกจากโซนของ Oversold (RSI ตัดขึ้นเหนือเส้น 30)
  • สัญญาณขาย: เมื่อ RSI ตัดออกจากโซนของ Overbought (RSI ตัดลงต่ำกว่าเส้น 70)

วิธีที่คุณสามารถสังเกตค่า RSI ในการเทรด binary optionจำเป็นต้องสังเกตค่าให้มีสูงมากกว่า 70 จะเป็นการสื่อถึงปริมาณที่มีการซื้อที่สูง อาจจะมีผลต่อการขายที่รุนแรง จะทำให้ราคาสินทรัพย์นั้น ๆ ราคาอาจจะลงได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรีบทำการซื้อขายในช่วงเวลานั้น ๆ เพราะค่าที่ได้จะเป็นเพียงแค่การนมาช่วยในการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการนำมาชี้วัดว่าจะขายหรือไม่ ซึ่งต้องแยกให้ออกเพราะเป็นคนละส่วนกัน

วิธีที่คุณสามารถสังเกตค่า RSI ในการเทรด binary optionจำเป็นต้องสังเกตค่าให้มีต่ำกว่า 30 จะเป็นเกิดภาวะที่มีความต้องกันข้ามกับการขายอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้การซื้อมีความรุนแรงมากกว่า ซึ่งจะทำให้ราคานั้นเด้งกลับขึ้นมา ยังไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าจะต้องทำการซื้อหรือขาย แต่เป็นเพียงข้อมูลอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ให้กับตนเองว่าจะทำอย่างไรต่อไป จึงเป็นข้อมูลที่ดีที่จำเป็นต้องศึกษา

การเทรด binary option เรื่องของค่า RSI จะเป็นผลต่อความสำเร็จของการเทรด เพราะจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญไม่จำเป็นต้องนำมาใช้เป็นตัวตัดสินใจในการซื้อขาย แต่เป็นเพียงการที่คุณนำมาใช้วิเคราะห์ ถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมาก เทรดเดอร์ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และมีความรู้ติดตัวไว้บ้างจะช่วยให้สามารถสำเร็จและมีโอกาสของการเทรดที่สำเร็จได้สูงมากเช่นกัน จึงทำให้หลายคนที่เลือกเข้ามาร่วมเทรดจะช่วยเลี่ยงความเสี่ยงจากข้อมูลเหล่านี้ได้มาก

 

ทีมงาน: binaryoption.in.th

Comments

comments

Comments are closed.