คู่เงิน ( Currency Pair ) คืออะไร

คู่เงิน ( Currency Pair ) คือ คู่ของเงินตราที่เราใช้ในการซื้อขายผลต่างระหว่างคู่ค่าเงินนั้น เช่น การซื้อขายคู่เงิน EUR/USD , GBP/USD , EUR/JPY , USD/JPY หลักการคือใช้ค่าเงินสกุลหนึ่งเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง โดยจะมีสกุลหนึ่งเป็น Base Currency และอีกสกุลเงินเป็น Quote Currency

  • Base Currency หมายถึง ค่าเงินพื้นฐานหรือค่าเงินตั้งต้น ซึ่งเป็นค่าเงินตัวแรกของแต่ละคู่ เช่น GBP/USD = 1.22500 ค่าเงิน Base Currency ก็คือเงินปอนด์ (GBP) ตัวอย่างเช่น GBP/USD = 1.22500 หมายความว่า 1 ปอนด์ (GBP) เท่ากับ 22500 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
  • Quote Currency หมายถึง ค่าเงินอ้างอิงหรืออาจจะเรียกว่า Counter Currrency ก็ได้เช่นกัน เช่น GBP/USD = 1.22500 ค่าเงิน Quote Currency คือเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) และค่าเงินนี้จะแสดงผลในโปรแกรม ซึ่งจะมีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อเทียบกับค่าเงิน Base Currency ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น GBP/USD= 1.22500 หมายความว่า Quote Currency คือ 22500 เมื่อเทียบกับ Base Currency ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา ตามความแข็งแกร่งของค่าเงิน

ประเภทของคู่เงิน

§  Major Currency Pairs (คู่เงินหลัก) หมายถึง การเทรดคู่สกุลเงินที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐกับกลุ่มสกุลเงินที่ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากและแพร่หลายที่สุด อย่างสกุลเงิน EUR (Euro zone),JPY(Japan),GBP(United Kingdom) โดยสกุลเงินหลักๆ ที่ทำการซื้อขายนั้นก็จะมีอยู่ 7 สกุลเงิน ดังนี้

1.ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

2.ยูโร (EUR)

3.ปอนด์ (GBP)

4.เยน (JPY)

5.ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

6.สวิสฟรังค์ (CHF)

7.ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

  • Minor currency pairs (คู่เงินรอง) เป็นคู่เงินที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื่องจากมีความผันผวนง่าย และเมื่อจับคู่กัน จะมีอิทธิพลต่อสกุลเงินอื่นๆ น้อยโดยจะเป็นการการจับคู่ระหว่างสกุลเงินที่ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย ยกเว้นดอลล่าร์สหรัฐ โดยสกุลเงินหลักของคู่สกุลเงินรองที่มักใช้จับคู่กับสกุลเงินอื่นๆคือ สกุลเงิน EUR (Euro zone), JPY(Japan), GBP(United Kingdom)  แต่อาจจะเป็นการจับคู่ระหว่างสกุลเงินที่ถูกใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักๆสกุลอื่นก็ได้ อย่าง AUD/CHF

Binary option เป็นการลงทุนแนวใหม่และได้รับความนิยมสูง พร้อมทั้งการเทรดค่า คู่เงิน ( Currency Pair ) เป็นสินทรัพย์ยอดนิยม ที่มีผู้เลือกเข้ามาร่วมเทรดกันจำนวนมาก แม้ว่าจะมีสินทรัพย์ประเภทอื่นให้เลือกเทรดหลายชนิด เพราะสามารถเลือกได้หลากหลาย สำหรับสกุลเงินที่นำมาเทรด เทรดเดอร์ส่วนมากจะบอกว่าเป็นประเภทสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลกำไรให้ได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มต้นเลือกเทรดครั้งแรกได้โดยไม่ต้องศึกษาหรือมีความรู้ก็เข้าร่วมเทรดกันได้สะดวก

   คู่เงิน ( Currency Pair ) ที่เทรดเดอร์มักจะเลือกเข้ามาร่วมทำการซื้อขายใน binary option ทำให้สามารถเลือกได้มากมาย แลส่วนมากคู่เงินที่ได้รับความนิยมเลือกลงทุนกันมากที่สุดคือ EUR/USD ซึ่งเป็นคู่สกุลเงินยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ  และเป็นคู่เงินที่สามารถสร้างผลกำไรได้ง่าย พร้อมทั้งสามารถติดตามหาข่าวสารได้ไม่ยาก ทำให้การเทรดด้วยสกุลเงินคู่นี้จะมีโอกาสของการเทรดเพื่อผลกำไรได้ไม่ยาก จึงเป็นสินทรัพย์คู่เงินที่มักจะถูกเลือกลงทุนจำนวนมาก

หลายคนที่เลือกเทรด binary option ด้วย คู่เงิน ( Currency Pair ) ยอดนิยม จะทำให้รู้สึกถึงความมั่นใจและมีโอกาสของการเทรดได้สำเร็จมากกว่า โดยที่หลายคนนิยม เพราะสามารถติดตามหาข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับคู่เงินเหล่านี้ได้ไม่ยาก จึงช่วยให้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อทำการเปิดสัญญาการซื้อขายได้ง่ายยิ่งขึ้น ถือเป็นคู่เงินที่เก็งกำไรได้ไม่ยาก โอกาสที่จะรวยจากการเทรดก็ไม่ยากเหมือนกับสินทรัพย์คู่อื่น ๆ

binary option จะมี คู่เงิน ( Currency Pair ) ที่พร้อมให้เลือกจำนวนมากนอกเหนือจากคู่ยอดฮิต เช่น USD/JPY (ดอลล่าร์สหรัฐ/เงินเยน) , USD/CHF (ดอลล่าร์สหรัฐ/ ฟรังก์ ) , GBP/USD (เงินปอนด์/ดอลล่าร์สหรัฐ) และยังมีให้เลือกอีกมากมาย โดยสามารถเริ่มต้นการเลือกสินทรัพย์คู่เงินเพื่อลงทุน ได้ตลอด  สำหรับการเลือกดูสกุลเงินที่จะนำมาลงทุน จำเป็นต้องดูที่ความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อค่าเงินไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเมืองหรือเกิดสงคราม ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อค่าเงินอย่างมาก

สำหรับการเทรด binary option คุณอาจจะเลือก คู่เงิน ( Currency Pair ) ที่ตนเองมีความถนัดมากกว่า บางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเทรดตามกระแสหรือเทรดตามใคร อาจจะทำให้คุณไม่มีความรู้หรือมีพื้นฐานการเทรดมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวังแม้ว่าจะมีตัวอย่างของความสำเร็จคนอื่นมาแล้ว ซึ่งไม่ได้หมายความว่าการเทรดในแต่ละครั้งคุณจะชนะตามคนอื่น ในเรื่องพื้นฐานและความรู้คือปัจจัยที่มีความสำคัญเช่นกัน

 

ทีมงาน: binaryoption.in.th

Comments

comments

Comments are closed.